بیوگرافی فارسی بهرام خیاط

جانت به یغما گیرد و صافت کند جامی پر از اما دهد ماتت کند

از کودکی با موسیقی ایرانی و ترکی آذربایجان اشنا شدم. در خانواده ای از اهل موسسقی رشد کردم و درسنین دبستانی قادرشدم به کوک کردن سنتور واجرای دستگاه های ایرانی. بخت با من یاری کرد که برای ادامه تحصیل موسیقی ازتعلیم دواستادی بهره مند شدم که خود از بهترین شاگردان استاد صبا دررشته سنتور بوده ا ند.

تمام اثار استاد را به استثنای ردیف چپ کوکشان از ایشان اموختم. در سالهای 1982 تا 1984 که استاد در امریکا تشریف داشتند ردیف چپ کوک استاد را فرا گرفتم. بعدها روزگارم درنواختن ویاد گیری ردیف های اساتید دیگرشد. از جمله ردیف میرزا عبداله روایت نورعلی برومند و ردیف استاد موسی معروفی وعلی اکبرشهنازی...... در انتها ضمن تحقیقاتم اثاراستاد مشیرهمایون شهردارنوازنده پیانو عجیب نطرم را گرفت. درلابلای پنجه های ایشان نمونه های بسیاری ازنوع اجرایی مضراب های سنتوررا حس می کردم . ایشان از شاگردان استاد بنام وبزرگ سنتور محمد صادق خان ملقب به سرورولملک در دوره ناصری بوده است. نتیجه تحقیقاتم دردریافت نوع مضرابهای سرورالملک اجرای زنده دستگاه راست پنجگاه است که ان را هم برای علاقه مندان در کتاب شکوفانم به نوت اورده ام. بهرام خیاط

Bahram Khayat and Dr. Manuchehr Sadeghi

سه سال را درمکتب استاد عزیزم جناب دکتر منوچهرصادقی تحصیل کردم و چهار دوره ردیف سنتور استاد صبا را در نزد ایشان در هنرستان عالی موسیقی آموختم. با همت ایشان بود که رتبه اول را در رشته سنتوربه دست اوردم وجایزه نفیسی از دست وزیرفرهنگ و هنرایران جناب اقای پهلبد دریفت داشتم. بعدها موفق شدم در خدمت استاد عزیزم فرامرزپایورموسیقی را در هنرکده کاخ وابسته به هنرهای زیبا دنبال کنم.